Byg og Havre

SeedSpeed® hjælper din byg og havre med optaget af fosfor og kalium.

Byg

Vårbyg har en meget kort vækstperiode, og nogle ugers forsinkelse i etablering betyder forholdsvis meget for udbyttet. Således er det vigtigt, at afgrøden får en god og hurtig start, når den endelig kan sås. Det kan SeedSpeed® hjælpe med.

SeedSpeed® er en kulde-tolerant biostimulant, der fungerer godt i den kolde forårsjord hvori vårbyg og vårhavre sås. Den hjælper med at øge plantetilgængeligheden af fosfor og kalium, så planterne får den næring, de har brug for fra start af.

Forsøgsdata

Slet ikke
Læs om forsøgsdata her

I samarbejde med Agrolab har vi i 2022 testet SeedSpeed® på vårbyg. Ved høst målte vi en stigning i udbytte og protein indhold på henholdsvis 6,17% og 7,35%.

I samarbejde med VKST har vi i 2023 testet SeedSpeed® på vårbyg, hvor der blev observeret bedre fremspiring. Planterne kom hurtigere op af jorden, og der var flere planter, der kom op samlet set.

Under konventionel landbrugspraksis med fuld tildeling af gødning, var der i vårbyg 4,9% større total fremspiring, når der blev brugt SeedSpeed®. Under økologiske forhold, blev der målt 11,4% og 5,3% større fremspiring efter 2 uger, for henholdsvis reduceret og fuld gødningstildeling, og 8,6% større total fremspiring ved reduceret gødningstildeling.

Ønsker du kan afprøve eller købe vores produkt, så kontakt os endelig.

(+45) 22 63 15 89
mts@nordicmicrobes.dk

  • 9,66 t/ha bygudbytte – ubehandlet (Agrolab)
  • 10,25 t/ha bygudbytte – med SeedSpeed® (Agrolab)

Havre

Vårhavre har en meget kort vækstperiode, og nogle ugers forsinkelse i etablering betyder forholdsvis meget for udbyttet. Således er det vigtigt, at afgrøden får en god og hurtig start, når den endelig kan sås. Det kan SeedSpeed® hjælpe med.

SeedSpeed® er en kulde-tolerant biostimulant, der fungerer godt i den kolde forårsjord hvori vårbyg og vårhavre sås. Den hjælper med at øge plantetilgængeligheden af fosfor og kalium, så planterne får den næring, de har brug for fra start af.

Forsøgsdata

Slet ikke
Læs om forsøgsdata her

I samarbejde med VKST har vi i 2023 testet SeedSpeed® på havre, hvor der blev observeret bedre fremspiring. Planterne kom hurtigere op af jorden.

Under normal landbrugspraksis, var der i havre 5,6% større fremspiring efter 2 uger, når der blev brugt SeedSpeed® under reduceret gødningspraksis.

Ønsker du kan afprøve eller købe vores produkt, så kontakt os endelig.

(+45) 22 63 15 89
mts@nordicmicrobes.dk

  • 8,50 t/ha havreudbytte – ubehandlet (Eskegaard)
  • 8,71 t/ha havreudbytte – med SeedSpeed® (Eskegaard)