Hvede

SeedSpeed® hjælper din hvede med optaget af fosfor og kalium.

Hvede

Vinterhvede kræver god etablering i efteråret for succesfuld overvintring. Vores produkter øger plantetilgængeligheden af fosfor og kalium i plantens tidlige vækst og kan øge fremspiringen af din hvede. Dermed kan du få flere planter fra den samme såsæd, og planterne kan fremspire hurtigt nok til, at de kan etablere sig inden vinteren.

Vårhvede har også godt af SeedSpeed®, der kan øge plantetilgængeligheden af næringsstoffer samt fremspiring i foråret. Dermed kan planterne komme hurtigt op og udnytte forårets lys samt sætte større rødder inden en evt. tørkeperiode.

Forsøgsdata

Slet ikke
Læs om forsøgsdata her

I samarbejde med VKST har vi i høståret 2023 testet SeedSpeed® i både vinterhvede og vårhvede marker på Sjælland. I forsøgene med vinterhvede gav SeedSpeed® 4,9% højere fremspiring efter to uger og 7,6% højere total fremspiring ved fuld gødningstildeling.

I forsøgene med vårhvede gav SeedSpeed® 9,3% større fremspiring efter to uger ved reduceret gødningstildeling.

I rækkeforsøg på vores fynske testmark har vi observeret 17,8% større fremspiring i vinterhvede behandlet med SeedSpeed® sammenlignet med den ubehandlede kontrolgruppe.

Ønsker du kan afprøve eller købe vores produkt, så kontakt os endelig.

(+45) 22 63 15 89
mts@nordicmicrobes.dk

  • 324 fremspirede vinterhvedeplanter/m2 – ubehandlet (VKST)
  • 348 fremspirede vinterhvedeplanter/m2 – med SeedSpeed® (VKST)