Nyt bioteknologisk produkt kan revolutionere dansk landbrug

Read the press release in English here

Den kun 16 måneder gamle biotek-virksomhed, Bioomix lancerer i dag sit første produkt. Produktet hedder SeedSpeed® og indeholder mikroorganismer, der kan hjælpe landmanden med at øge sit udbytte på marken og samtidig nedbringe brugen af kemikalier. 

 

Mikroorganismer kan vise sig at blive en del af landmændenes farbare vej gennem den grønne omstilling, og i sidste ende sikre dem en langt bedre forretning. Med en helt ny type produkt på markedet er porten nemlig slået op for en alternativ måde at gøde sine afgrøder på.

”Vi er stolte af, at vi på så kort tid har skabt en banebrydende udvikling indenfor mikroorganismernes praktiske anvendelse i den grønne omstilling” udtaler Morten Østergaard Andersen, CEO i startup-virksomheden Bioomix, der er vokset med samme raketfart, som de forventer landmændenes afgrøder vil komme til, når de bliver behandlet med SeedSpeed.

Mere mad og mindre kemi

Fødevarepriserne er steget kraftigt det seneste år pga. krigen i Ukraine, tørke, hedebølger og en global mangel på gødning. Det har ført til fødevaremangel mange steder i verden. Samtidig kæmper landbruget, bl.a. her i Danmark, med øget regulering og stigende priser på sprøjtemidler og kunstgødning.

Der er derfor et stort behov for at øge fødevareproduktionen samtidig med, at landbruget bliver mere bæredygtigt og mindre afhængigt af kemiske måder at sikre udbyttet på.

”Allerede i dag udgør kemien en meget stor udgift for landmændene. Og med udsigten til en CO2-afgift oven i hatten, er der stor efterspørgsel efter effektive alternativer. Vi oplever således stor velvilje hele vejen rundt i branchen, når det gælder bæredygtige løsninger”, fortæller Morten Østergaard Andersen, der har haft tæt dialog med landmænd og deres leverandører under udviklingen af SeedSpeed.

Bioomix har udført en lang række forsøg med baggrund i den nyeste forskning indenfor mikrobiologi og resultaterne har ikke været til at tage fejl af:

”Når jeg kigger på den del af min mark, som er sået med frø, der er behandlet med SeedSpeed og sammenligner med den del, som er sået med almindelig såsæd, så er forskellen meget tydelig. Den behandlede del af marken har simpelthen flere og kraftigere planter”, fortæller forretningsudvikler Rasmus Christian Andersen, der selv er landmand.

Forsøgene begrænser sig ikke kun til virksomhedens egen visuelle observation. Flere uvildige, eksterne testfirmaer indenfor landbrugssektoren har nemlig registeret større planter og højere udbytte i det behandlede korn.

Bioomix har flere produkter til andre afgrøder under udvikling i laboratoriet, mens de også kigger nøje på, hvordan mikroorganismer kan anvendes indenfor andre brancher.

Faktaboks: 

  • SeedSpeed indeholder naturlige mikroorganismer, der bruges til at behandle frø til såning af primært hvede, byg og raps.
  • Mikroorganismerne hjælper afgrøderne med at optage vigtige næringsstoffer fra jorden, som fosfat og kalium, der kan være hårdt bundet i jorden og derfor utilgængelige for planterne.
  • Når planterne får flere næringsstoffer, kan de vokse hurtigere og levere et større høstudbytte.
  • Når afgrøderne bliver mere effektive til at optage næringsstoffer, kan landmanden også skære ned for brugen af gødning.
  • Bioomix råder i dag over 900 m² lokaler og har 16 medarbejdere.

 

Kontakt: 

Mads Asbild, CCO
Tel.: 23 37 98 04
Email: ma@nordicmicrobes.dk

Morten Østergaard Andersen, CEO
Tel.: 52 11 45 13
Email: moa@nordicmicrobes.dk