Bæredygtighed

Vi arbejder med bæredygtighed i alt, hvad vi laver.

Vores Vision

Vores vision er at erstatte skadelige kemikalier i landbruget med naturlige produkter baseret på mikroorganismer. Det skal gøre det muligt at opretholde vores lokale planteproduktion, så øget import og afskovning undgås samtidig med, at vi får reduceret udledningen af gødning, pesticider og drivhusgasser. 

Tons

I 2027 skal vi have reduceret brugen
af kunstgødning og pesticider med
10.000 tons

Tons CO2

I 2027 skal vi have reduceret udslippet af drivhusgasser med 100.000 tons CO2

Den lokale planteproduktion skal som minimum opretholdes

Bæredygtighed
er også vigtigt internt

I Nordic Microbes arbejder vi også konstant med at minimere vores eget aftryk.

Slet ikke
Alternativer til plastik

Vi reducerer størrelsen af vores plastvarer og bruger genanvendeligt udstyr af metal og glas i stedet for engangsplast, hvor det er muligt og mere bæredygtigt.

Minimeret energiforbrug
 • Vi køber energivenligt udstyr hvor det er muligt
 • Vi indstiller vores udstyr med timere, så energiforbruget minimeres
Grøn kemi
 • Vi bruger biobaserede kemikalier i stedet for petrokemi
 • Vi undgår farlige og miljøskadelige stoffer i tilfælde hvor der findes alternativer
 • Vi udveksler viden og gode løsninger med vores kollegaer i biotek industrien så vi sammen kan hjælpe hinanden til en større bæredygtighed
Slet ikke
Minimeret ressourceforbrug
 • Vi opsamler regnvand til plantevanding
 • Vi genbruger emballage
 • Vi affaldssorterer i henhold til gældende anbefalinger så genbrug maksimeres
 • Vi bruger plante og affalds-baserede næringsstoffer når vi dyrker vores produkter
 • Vi minimerer vandindholdet i vores produkter så vi kan reducere transportmæssige klimaaftryk
Lokale leverandører

Vi støtter vores lokalsamfund ved at bruge lokale leverandører, dermed sikrer vi os at vores varer rejser kortere for at nå os.

Social bæredygtighed
 • Vi har ligeløn for mænd og kvinder
 • Vi prioriterer en god virksomhedskutlur
 • Vi støtter lokalsamfundet